IT-Kalender

Om du ønsker å legge inn din bedrifts arrangementer i IT-Kalenderen, send en e-post til itkalender@idg.no
IT-Kalenderen profileres på våre nettsteder og i våre papirprodukter.